Bij het benutten van videobeelden en basiscommunicatie wordt een onderscheid gemaakt tussen
Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding.