Literatuurlijst

 • Cuppen, J. en G. Schepers (1996-1997). Sinds ik heb leren kijken, zie ik zo veel. Over videohometraining, Systeemtheoretisch Bulletin 15, 2.
 • Damm, A. (2004). Vraag Maar. Amsterdam: Lamniscaat.
 • De Bruin, C. (2004). Geef me de 5. Een praktische houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Doetinchem: Graviant.
 • Dekker, J.M (1998). Video-hometraining, in: H. Baartman (red.) Praktische-pedagogische thuishulp in bewerkelijke gezinnen, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, pp.38-55.
 • Dekker, T. en H. Biemans e.a. (1994) Video-hometraining in gezinnen, Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Dekker, J., Eliëns, M., Van der Giessen, J., Hoogland, M., (2004).Video-interactiebegeleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Didden,R., Huskens, B. (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Van onderzoek naar praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Dinther, M. van (2003)
  Video-hometraining/Video Interactie Begeleiding. In: J. Bassant en S. de Roos (red.): Methoden voor sociaal-pedagogische hulpverleners. Bussum: Coutinho. P. 157-172
 • Eliëns, M. & Prinsen, B. (2008). Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderen. Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg. Eindhoven: NJI, AIT, Zuidzorg.
 • Eliëns, M. (2005). Baby’s in beeld. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare baby’s. Amsterdam: SWP.
 • Fukkink, R. (2007). Video-feedback in breedbeeld-perspectief: een meta-analyse van de effecten van video-feedback in gezinsprogramma’s. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, 2007.
 • Fukkink, R. (2005). Effectonderzoek naar Video Interactie Begeleiding. Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut.
 • Hottinga, A. (2003). Video in sociaal-agogische situaties. Soest: Nelissen.
 • Muris, P., Vernaus, A., Hooren, M. van, Merckelbach, H., Heldens, H., Hochstenbach, P.,Smeets, M., & Postema, C. (1994). Effecten van video-hometraining: een pilot-onderzoek. Gedragstherapie, 27, 51-62.
 • Van der Giessen, J. (2006) Interactie in beeld. Video-interactiebegeleiding ondersteunt hulpverlening. Signaal 56. juli-augustus-september-2006.
 • Van der Veen, M. & Prinsen, B. (2010). Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor professionals in het maatschappelijk werk. Utrecht: NJI, Amsterdam: SWP.
 • Wels, P.M.A & Jansen, R.J.A.H (2000). Video hometraining in gezinnen met een hyperactief kind. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Wels, P.M.A (2001). Helpen met beelden. Video in de hulpverlening aan gezinnen. Houten/Diegm: Bohn Stafleu Van Loghum.