Video-hometraining (VHT)

Bij Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding  gaat het om een samenspel van korte video-opnames en op een oplossingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte wijze analyseren en bespreken.

 

Video-hometraining (VHT) maakt gebruik van korte video-opnames om de interactie tussen ouders en kinderen zichtbaar te maken, te verbeteren en of te herstellen. Zoals de benaming aangeeft gaat het bij VHT om een methode om pedagogische hulp te verlenen in de thuissituatie.

Door het analyseren van video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te benaderen en te  ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

 

Video-hometraining richt zich op:

  • het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
  • het voorkomen of verminderen van probleemgedrag;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het contact tussen opvoeder en kind;
  • het versterken van de ouderlijke responsieve sensitiviteit;
  • het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van opvoeders.