Video-interactiebegeleiding (VIB)

Bij Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding  gaat het om een samenspel van korte video-opnames en op een oplossingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte wijze analyseren en bespreken.

 

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ingezet in professionele werksituaties om de interactie tussen  opvoeders en kinderen te verbeteren. Het gaat hierbij om leerkrachten op school, begeleid(st)ers in de kinderopvang, groepsleiders van een begeleidingstehuis of verplegend personeel in een ziekenhuis. Net als bij Video-hometraining worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen professionele opvoeders en kind(eren). Het analyseren en bespreken van video-opnames helpt om de grote variatie aan behoeften en noden van kinderen te herkennen en er een passend antwoord op te geven.