Opleiding VIB voor 0 tot 6 jarigen

Video-interactiebegeleiding (VIB) is een waardevol instrument om de kwaliteit en de professionaliteit in de omgang met en de begeleiding van baby’s, peuters en kleuters verder te verbeteren.

Het uitgangspunt is dat kinderen voortdurend aangeven wat ze nodig hebben. Ze laten op deze manier zien waar ze staan in hun ontwikkeling en wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Kinderen voelen zich begrepen en gesteund wanneer deze initiatieven herkend en bewust ontvangen worden. Video-interactiebegeleiding biedt ondersteuning om de grote variatie aan initiatieven te herkennen en er een passend antwoord op te geven.  

De opleiding VIB voor 0 tot 6 jarigen bestaat uit 10 bijeenkomsten van vier uur per bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden verspreid over een half jaar plaats. Tijdens de opleiding wordt er gewerkt in groepen van maximaal 6 deelnemers. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Het certificaat wordt opgenomen in de landelijke certificeringbank en dient driejaarlijks verlengd te worden.

 

Download de brochure VIB voor 0 tot 6 jarigen