Introductiecursus 

Deze introductiecursus laat je kennismaken met de methodiek Video-hometraining (VHT) / Video-interactiebegeleiding (VIB).Gedurende de introductiedag krijg je naast een theoretische kader een overzicht van toepassingsmogelijkheden en uitgangspunten bij het werken met VHT & VIB in de praktijk.
De supervisiemomenten gebeuren in kleine groepen en worden gespreid over 8 weken. Binnen de supervisiemomenten wordt geoefend met het analyseren en gebruiken van VHT en VIB aan de hand van videobeelden uit de eigen praktijk. De introductiecursus is de opstap naar de langdurige opleiding tot VideoHomeTrainer.Bij Video-hometraining gaat het om een samenspel van korte video-opnames en op een oplossingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte wijze analyseren en bespreken.Video-hometraining (VHT) / Video-interactiebegeleiding (VIB) maakt gebruik van korte video-opnames om de interactie tussen ouders en kinderen zichtbaar te maken, te verbeteren en of te herstellen. We spreken van VHT als deze methode om pedagogische hulp te verlenen gebruikt wordt in de thuissituatie en van VIB bij gebruik met ouders en kinderen buiten de thuissituatie, zoals in ziekenhuizen, consultatieruimtes…

Door het analyseren van video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouders en kind, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te benaderen en te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Video-hometraining richt zich op:

  • het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
  • het voorkomen of verminderen van probleemgedrag;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het contact tussen ouder en kind;
  • het versterken van de ouderlijke responsieve sensitiviteit;
  • het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders.
  • het versterken van ouders in hun ouderrol

Video-interactiebegeleiding (VIB) wordt ook ingezet in professionele werksituaties om de interactie tussen opvoeders en kinderen te verbeteren. Het gaat hierbij om leerkrachten op school, begeleid(st)ers in de kinderopvang, groepsleiders van een begeleidingstehuis of verplegend personeel in een ziekenhuis. Net als bij Video-hometraining worden korte video-opnames gemaakt van de alledaagse omgang tussen professionele opvoeders en kind(eren). Het analyseren en bespreken van video-opnames helpt om de grote variatie aan behoeften en noden van kinderen te herkennen en er een passend antwoord op te geven.