Opleiding

De opleiding VHT en VIB bestaan uit 16 supervisiemomenten, gespreid over een periode van ander half jaar, en 2 bijkomende supervisiemomenten het volgende kalenderjaar.

De training wordt individueel of in kleine groepjes (max. 4 personen) gegeven.
Voor de leermogelijkheden van de VHT-ers of VIB-ers in opleiding wordt supervisie met meerdere personen als een meerwaarde gezien.

Van de VHT-ers en VIB-ers in opleiding wordt verwacht dat zij actief meedoen door tijdens de supervisiemomenten videobeelden in te brengen van de begeleidingen die zij realiseren.

Na 8 supervisiemomenten vindt een evaluatie plaats met de opleider en een collega opleider. Hierbij komt aan de orde of de gevolgde leerroute overeenkomt met het opleidingsplan en in hoever de geformuleerde leerdoelen gehaald zijn, alsook de leerdoelen voor de verdere opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een certificering. Het certificaat wordt opgenomen in de certificeringsbank. In functie van kwaliteitsbewaking dient het certificaat om de drie jaar verlengd te worden.

 

*Introductiedag en 2 supervisies is minimum vereiste voor het aanvatten van de opleiding.