Supervisie

Door middel van supervisie kunnen Video-hometrainers en Video-interactiebegeleiders het werken met de methodiek actualiseren en verder verbeteren. Binnen een supervisie wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen van de VHT-VIB'ers.

Een supervisie is individueel of in een kleine groep van maximaal 4 personen.