Werkontwikkelingskringen (WOK)

Een Werk Ontwikkelings Kring is een bijeenkomst, die bedoeld is als een gemeenschappelijk (na)scholingsmoment. De WOK wordt georganiseerd door het Steunpunt of in samenwerking met één van de betrokken partners. Door het jaar heen worden verschillende WOK's georganiseerd, waarop  VIB/VHT-ers zich kunnen inschrijven (maximaal 15 deelnemers). Deelnemers aan een kring geven zelf invulling aan het scholingsmateriaal. Soms wordt er volgens een bepaald thema gewerkt. VHT-ers/VIB-ers, waarvan activiteit of voorbereiding gevraagd wordt, krijgen van tevoren bericht om zich goed voor te kunnen bereiden. Het doel van de WOK is:

  • scholingsmomenten voor VIB-ers/VHT-ers in opleiding en nascholing voor gecertificeerde VIB/VHT-ers;
  • het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen;
  • uitwisselen met VIB/VHT-ers van andere instellingen hetgeen zowel verkennend, informatief als inspirerend werkt;
  • kwaliteitsbewaking door een supervisielijn te houden met het Steunpunt;
  • implementatiekwesties tot ontwikkeling brengen;
  • bestuiving van ideeën over intersectorale samenwerkingsmogelijkheden.