VHT beoordeeld en erkend als goed onderbouwd

In april 2014  heeft het Nederlands Jeugdinstituut, expertisecentrum over jeugd en opvoeding, VHT in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd beoordeeld en erkend als goed onderbouwd.
Voordien werden ook al 'KortdurendeVHT in gezinnen met jonge kinderen' en 'VIB in de Kinderopvang' (Databank Pedagogische kwaliteit) als goed onderbouwd beschreven.