Steunpunt VHT-VIB

 

Het Steunpunt voor Video-hometraining (VHT) en Video-interactiebegeleiding (VIB) voor België is op 20 mei 2010 opgericht. De oprichting werd gerealiseerd in een samenwerking tussen Jeugdzorg EmmaüsResonans vzw en de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT).
Jeugdzorg Emmaüs en Resonans vzw investeerden de voorbije jaren in het werken met VHT en VIB. Zij  beschikken over gecertificeerde medewerkers en opleiders en leveren een actieve bijdrage in de werking van het Steunpunt.

Jeugdzorg Emmaüs maakt deel uit van de vzw Emmaüs en bundelt verscheidene voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdzorg in de provincie Antwerpen.

Resonans vzw is actief in de sector van de gehandicaptenzorg in Vlaams Brabant en het Brusselse gewest.

De Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT) is een Nederlandse vereniging die in 1998 werd opgericht voor de borging en ontwikkeling van Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding en van met basiscommunicatie gecombineerde werkwijzen.

De werking van het Steunpunt richt zich specifiek op de ontwikkeling van de gecertificeerde methodieken van Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding in België. Hierbij wordt het promoten van de methodieken naar diverse werkvelden, het organiseren van een vormingsaanbod, het instaan voor kwaliteitsbewaking en het verder wetenschappelijk onderbouwen vooropgesteld.